Icon
33 Teknik Bercakap Dengan Pelajar

Program online percuma yang mengandungi 33 video berkaitan teknik bercakap dengan pelajar.

Video yang sudah di-upload dalam program online ini:

Teknik 1 - Gunakan Gaya Bahasa Positif
Teknik 2 - Tunjukkan Reaksi Positif
Teknik 3 - Berikan Pujian
Teknik 4 - Bimbing Pelajar Melakukan Self-Talk
Teknik 5 - Fokus Kepada Sisi Baik
Teknik 6 - Bertanya Soalan Untuk Mendorong
Teknik 7 - Berikan Maklum Balas Positif
Teknik 8 - Berikan Penilaian Secara Live

25 video lagi akan di-upload secara berkala.

Sertai Kursus Ini
Mula Belajar